Wednesday, August 16, 2017

IN DEFENSE OF TREES! DIRECT ACTION!

 IN DEFENSE OF TREES!
at San Felipe Naga City!
Ang puno ay buhay, konektado sa ating lahat, wag nating hintaying sirain ito, sa halip ay paramihin upang dumami pa ang buhay at wag masira ang ekosistema ng ating mundo!
TARA DEPENSAHAN ANG PUNO SA NAGA! TREE SITTING NOW HAPPENING!
#Theygreywegreen